Ο στόλος μας

A
Κατηγορία: A
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
A
Κατηγορία: A
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
A1
Κατηγορία: A1
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
A2
Κατηγορία: A2
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 2
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
B
Κατηγορία: B
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
C
Κατηγορία: C
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
C
Κατηγορία: C
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
C
Κατηγορία: C
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
D
Κατηγορία: D
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
C1
Κατηγορία: C1
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
D1
Κατηγορία: D1
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Petrol
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
E
Κατηγορία: E
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
E1
Κατηγορία: E1
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
E2
Κατηγορία: E2
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 9
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κανένα Αμάξι διαθέσιμο
G1
Κατηγορία: G1
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
A/C
ABS
Air Bags
Central Locking
Electric Windows
HD Audio System
Power Steering
ημέρα Από € 0
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
ΜΟΤΟ
Κατηγορία: ΜΟΤΟ
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 2
καύσιμα: Petrol
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
ΜΟΤΟ
Κατηγορία: ΜΟΤΟ
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 2
καύσιμα: Petrol
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
ΜΟΤΟ
Κατηγορία: ΜΟΤΟ
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 2
καύσιμα: Petrol
ημέρα Από
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Leon Rent A Car® 2021